Som finansdirektør opplever jeg BrightAnalytics som én stor lekeplass.

-Niels Zutterman, Finansdirektør
"Jeg er overbevist om at denne plattformen har en merverdi i alle sektorer."
- Niels Zutterman, Finansdirektør

Modules in use

Konklusjoner med noen få klikk

Bemanningsbyrået Absolute Jobs administrerer sanntids økonomiske og operasjonelle KPIer og resultater i BrightAnalytics, og gir tilpassede tilgangsrettigheter for hver ansatt eller aksjonær. Finansdirektør Niels Zutterman: “Takket være den direkte innsikten kan vi gjøre justeringer raskere og vi kan vokse på en mye bedre kontrollert måte. Resultatene er håndgripelige når som helst, både på et overordnet og detaljert nivå.”

Utfordringen

Vi går den ekstra milen. Med dette slagordet ser vikarbyrået Absolute Jobs etter de riktige profilene for bedrifter i ulike sektorer, også over grensen. Omtrent halvparten av de ledige stillingene besettes av utenlandske arbeidstakere.

“I dag har Absolute Jobs 10 kontorer i Flandern og flere avdelinger i Portugal, Romania og Polen. Vi vokser 30 til 40 prosent årlig”, sier finansdirektør Niels Zutterman. Veksten, de ulike kontorene, de mange nasjonalitetene og den brede kundeporteføljen gir mange utfordringer for virksomheten. “Vi hadde lett etter en sterk plattform for ledelsesrapportering i noen tid.”

Tilnærmingen

Absolute Jobs var allerede kjent med teamet og et søsterprodukt til BrightAnalytics: ERP-pakken BrightStaffing. “Lode og Olivier fra BrightAnalytics hadde en veldig god følelse av hva slags ledelsesplattform vi trengte som et vikarbyrå. Det skaper tillit,” minnes finansdirektør Niels Zutterman.

Konsekvensen? BrightAnalytics-plattformen ble implementert i løpet av en måned og dashbord ble tilpasset de spesifikke kravene. “Gutta hos BrightAnalytics vet tydelig hva de gjør, vi vet hva vi vil. Det utgjør en forskjell, fordi vi lett kom på samme bølgelengde.”

Resultatene

Siden 2016 har Absolute Jobs fulgt nøye med på sine økonomiske og operasjonelle tall med BrightAnalytics “Spesielt det operative dashbordet er svært verdifullt for oss. Vi lager koblingen til HR, økonomidelen osv. Alle har alltid riktig informasjon for å vurdere situasjoner og ta velbegrunnede beslutninger – på alle nivåer. Og som finansdirektør er det selvfølgelig en stor lekeplass for meg der jeg kan slippe håret mitt, smiler Zutterman.

Aksjonærene har også tilgang til rapporteringen. “Under aksjonærmøter viser vi hovedsakelig økonomiske rapporter og går jevnlig over til operasjonelle tall. På den måten gjør vi resultatene mer håndgripelige og skaper mer følelse av den daglige driften av selskapet vårt.” Dessuten kan ikke resultater (tilfeldigvis) endres eller slettes.

At plattformen gjorde inntrykk under aksjonærmøtet, fremgår av interessen. Etter ønske fra noen aksjonærer med bakgrunn fra byggesektoren, arrangerte finansdirektøren selv en presentasjon. “For å vise hvordan vi jobber med BrightAnalytics. Jeg er overbevist om at denne plattformen har en merverdi i alle sektorer.”

Funnene

Antall produktive timer, registreringer, jobbintervjuer eller rekrutteringer: Siden implementeringen av BrightAnalytics har Absolute Jobs enkelt koblet sine operasjonelle tall til de økonomiske resultatene. “Det er den beste måten å gjøre raske og målrettede justeringer på. Hvis det for eksempel er et merkbart fall i resultatene, kan vi tilby modifisert opplæring for en ansatt. Takket være den tydelige rapporteringen er vi alltid på ballen.”

Dessuten er ikke plattformen en avgrenset historie. Absolute Jobs sitter nå sammen med BrightAnalytics for å finjustere systemet ytterligere. En av tilleggsjusteringene er en kobling til lønnskostnadene fra sosialbyrået. “Det ville tillate oss allerede å beregne bruttomarginene våre på nivå med vikaren”, forklarer Niels Zutterman. “Vi vet at det ikke er så lett, men BrightAnalytics er fullt forpliktet til å få det til. Det setter vi stor pris på.”

logo flower

Fordelene for BrightAnalytics i henhold til Absolute Jobs:

  • Automatisk synkronisering av data
  • Mer oversikt for kontrollert vekst
  • Direkte innsikt for informerte beslutninger
  • Alle finansielle og operasjonelle data i sanntid
  • Adgangsrettigheter tilpasset ansatte

Lurer du på hva BrightAnalytics kan bety for deg?