For medlemmer av styret gir vi en rapportering fra BrightAnalytics

-Hil Foon Wong, finansdirektør Incendin Group
"Fordelen med BrightAnalytics er at det er en skalerbar rapporteringsplattform i skyen, som lar hvem som helst se dataene hvor som helst."
- Hil Foon Wong, finansdirektør Incendin Group

Modules in use

Effektiv, skalerbar rapportering er avgjørende

Hil Foon Wong jobber hardt som finansdirektør i Incendin for å levere på selskapets vekststrategi. Det er viktig at økonomiavdelingen sikrer ikke bare utmerket driftsrapportering og dybdeanalyse, men også en kostnadseffektiv utvikling av økonomiprosessene takket være vidtrekkende digitalisering.

«Incendin er en gruppe født ut av selskapet Ecochem International , som ligger i Olen. For 20 år siden var det allerede banebrytende, med miljøvennlige, brannhemmende tilsetningsstoffer til trepaneler, belegg og isolasjonsmateriale. For tre år siden tiltrakk vi oss Gimv som finansiell partner. Siden den gang har vi innledet en vekststrategi med Ecochem. Målet er å anskaffe en rekke komplementære selskaper og teknologier og integrere dem i konsernet. Siden den gang har vi gjort flere oppkjøp i Belgia og i utlandet. I dag har Incedin blitt en stor europeisk leverandør. Konsernet med en omsetning på 65 millioner euro, er nå solid forankret i Europa, men ekspanderer i økende grad internasjonalt.»

Rolle som finansdirektør

«I en prosess der man tar utgangspunkt i et mellomstort selskap og kjøper opp andre små til mellomstore bedrifter, er effektiv, skalerbar rapportering enda mer avgjørende enn vanlig. Man må raskt få grep om de oppkjøpte bedriftene, identifisere synergier og overvåke den grenseoverskridende integrasjonsprosessen uten store investeringer i mennesker eller systemer. I vår organisasjon bruker vi BrightAnalytics til analyse og rapportering. Disse systemene lar oss raskt se på de samme dashboardene og KPIene i detalj. Alt må skje raskt, fordi den økonomiske rapporteringen er tilpasset vårt eget miljø nesten fra dag én etter overtakelsen, inkludert en historie fra de siste årene.»

Rollen som kontrollør

«I dag har vi kun én kontroller for vår gruppe på åtte selskaper. Dette er delvis et resultat av at de opprinnelige eierne håndterer finansiell informasjon på sin egen måte. De er vant til å ta alle beslutninger uavhengig. Derfor er den kontrollerende funksjonen i stor grad begrenset til å gi informasjon og støtte til brukerne. Når selskapet har gått over til vårt ERP-system, vil lederen også ha tilgang til de månedlige økonomiske rapportene i BrightAnalytics. Hver leder tar beslutninger selvstendig på grunnlag av egne rapporter. Takket være brukervennligheten til disse systemene og den mengde informasjon som ledere opplever, slipper de raskt sine egne manuelle rapporter. De går naturligvis over til grupperapportering. Det sikrer at vi raskt oppnår åpenhet og som regel til og med kan fremskynde avviklingen av den økonomisk-administrative organisasjonen til de oppkjøpte selskapene.

BrightAnalytics har i stor grad overtatt rollen som kontroller. Som sådan er vår kontroller mer en allsidig analytiker som utfører studier som skaper verdi.»

Ingen egen rapportering for styret

«Rapportene våre lages automatisk basert på dataene fra datavarehuset, som vi også baserer driftsrapportene på. For styremedlemmene gir vi en rapport fra BrightAnalytics, som daglig mates med data fra datavarehuset. Vi har satt opp dette slik at styremedlemmene kan følge nøye med på selskapets økonomiske resultater, uten å gå seg vill i detaljene som kreves av de operative staben Styremedlemmene beholder imidlertid muligheten til en drill down for å sjekke nøyaktig hvordan det står til, ned til fakturanivået om nødvendig. Jeg finner denne åpenheten overfor interessenter avgjørende. Det skaper også mye tillit hos de partene fordi de har samme syn på tallene som våre egne ansatte. Fordelen med BrightAnalytics er at det er en svært bruker- vennlig og skalerbar rapporteringsplattform i skyen, noe som betyr at hvem som helst kan se dataene hvor som helst, på hvilken som helst enhet.»

Les hele artikkelen her.

Kilde: FD Magasinet – 10/2018

Lurer du på hva BrightAnalytics kan bety for deg?