BrightAnalytics går for finansiell rapportering uten å kantre

Dersom en bedrift ønsker å konvertere tallene fra sitt ERP-miljø til brukbar informasjon, ender det automatisk opp med business intelligence. Dette er imidlertid ofte komplekse løsninger der bedriften kun bruker en brøkdel av mulighetene. BrightAnalytics nærmer seg dette problemet på en annen måte. Oppstarten fra Hooglede holder terskelen lav bevisst, med et enkelt verktøy for daglig bruk.

Olivier Seynhaeve, Merijn Demuynck og Lode Bogaert møtte hverandre på arbeidsformidlingen Accent. Høsten 2012 startet de opp selskapet B-Bright. De tre partnerne har bakgrunn fra IKT og finans. “Det var derfor åpenbart at vi begynte å jobbe i den retningen,” forklarer Olivier Seynhaeve.

BrightAnalytics posisjonerer seg ikke som et rent business intelligence-verktøy

“Med B-Bright bygde vi hovedsakelig tilpassede løsninger, spesielt rundt finansiell rapportering.” Slik kom de unge gründerne naturlig nok frem til sin neste utfordring. “Vi jobbet blant annet med rapporteringsløsninger basert på Excel. Men snart begynte vi å se etter noe som ville gi bedre resultater, uten å måtte strekke oss etter en av de store, etablerte pakkene. Vi ønsket en løsning som skulle være bruker- vennlig og samtidig gi riktig funksjonalitet.”

B-Bright utviklet til slutt denne løsningen for finansiell og operasjonell rapportering selv. Applikasjonen fikk navnet BrightAnalytics og er nå i et eget selskap. BrightAnalytics posisjonerer seg ikke som et rent business intelligence-verktøy.

“Mens biverktøy vanligvis fokuserer på strømbrukere, tilbyr vi en løsning for hver ansatt i selskapet, basert på rettigheter og roller. Vår løsning gir økonomisk og operasjonell innsikt for hver ansatt, takket være en direkte kobling til tallene fra regnskap eller erp.” På denne måten unngår BrightAnalytics behovet for at en bedrifts ansatte skal sende store Excel-filer til hverandre.

SaaS-modell

“Vårt verktøy kan enkelt tilpasses,” fortsetter Olivier Seynhaeve. “Vi kan gjøre programvaren tilgjengelig på en enkel måte for alle relevante ansatte i et selskap.” BrightAnalytics etablerer seg dermed som et verktøy for daglig bruk. Prisen er også forskjellig fra de store bi-pakkene. BrightAnalytics fungerer ikke med brukerlisenser, men med en engangsstartkostnad, supplert med en abonnementsformel.

“Vi tilbyr en saas-modell. Vi holder terskelen bevisst lav. Vi ønsker også å gi små bedrifter muligheten til å bruke verktøyet vårt.” Satsen for BrightAnalytics avhenger av størrelsen på selskapet, modulene som brukes og datavolumene. Bedrifter som Groep Sleuyter (anlegg), Vivaldis (midlertidig ansettelse) og Logi-Technic (teknisk outsourcing) har i mellomtiden begynt å bruke verktøyet. I tillegg snakker BrightAnalytics med ERP-leverandører om å integrere verktøyet med deres ERP-pakker.

BrightAnalytics

  • Registrert kontor: Bruggesteenweg 300 boks 11, 8830 Hooglede
  • Grunnleggelsesdato: 4. juli 2014
  • Personale: 8
  • Kapital: 35.000 euro

 

Kilde: Datanews, 05. desember 2015, Dries Van Damme