Sikkerhet og teknologi.
Lyse prioriteringer

Hos BrightAnalytics gjør vi det som trengs for å redusere risiko. Med mennesker, med teknologi og med prosesser.

atom alt

Privat sky

BrightAnalytics setter opp sitt eget miljø for hver klient. På denne måten faller dine konfidensielle data aldri i uønskede hender.

atom alt 2

Fysisk sikkerhet

BrightAnalytics bruker et eksternt biometrisk låst datasenter i Belgia (Unix Solutions). Dine data er derfor svært sikret og beskyttet i henhold til belgisk lov.

atom alt 5

Helsesjekk

For å sikre at rapporteringen stemmer overens med kildedataene, har vi implementert innebygde helsesjekker som oppdager uregelmessigheter mellom plattformen og kildedataene.

atom alt 1

Sikret nettverk

BrightAnalytics’ nettverk bruker en lagdelt arkitektur, som gir separasjonsbeskyttelse.

atom alt 3

Søknadstiltak

Vi sørger for nødvendige tiltak som holder applikasjonen sterk og sikker, for eksempel kontinuerlige programvareoppdateringer, kodegjennomganger og penetrasjonstesting og etisk hacking.

atom alt

Overvåkning

Hos BrightAnalytics overvåker vi applikasjonen kontinuerlig. Et revisjonsspor for hver pålogging og endring opprettholdes, og overvåker applikasjonstilgang.

«Dataene visualiseres i oversiktlige kontantstrømrapporter, og gir både ledelse og aksjonærer en kontinuerlig innsikt i selskapets økonomiske resultater.»
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logo
Lets make your data talk BrightAnalytics

Noen spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss!

Våre utviklere og forretningsanalytikere står bak deg.