Sikkerhet og teknologi.
Brights prioriteringer

Hos BrightAnalytics forstår vi at data er en viktig del av virksomheten din. Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at data er sikre og risiko reduseres. Med mennesker, med teknologi og med prosesser.

BrightAnalytics er ISO 27001:2022-sertifisert

Hva er ISO 27001?

ISO 27001 er en internasjonal standard for styring av informasjonssikkerhet som beskriver beste praksis for et ISMS (Information Security Management System). Dette fører til at organisasjoner har en metodisk tilnærming og et rammeverk på plass for å beskytte personlige og sensitive data, håndtere risiko effektivt og overholde databeskyttelsesforskriftene.

 

Hvordan oppfyller BrigthAnalytics ISO 27001-standardene

Hos BrightAnalytics overholder vi ikke bare ISO 27001:2022-standarder, vi integrerer dem i kjernen av vår virksomhet for å sikre det høyeste nivået av datasikkerhet for våre kunder. Slik oppnår vi det:

BC Certified logo ISO 27001 2022 RVA ENG zwart 1 1

atom-alt

Utvikling og håndhevelse av politikk

Våre sikkerhetsretningslinjer er omfattende, tydelige og håndheves strengt i organisasjonen. Vi gjennomgår og oppdaterer disse retningslinjene jevnlig for å være lydhøre overfor løpende endringer i datasikkerheten og sikre samsvar med ISO 27001:2022-standardene.

atom-alt (2)

Omfattende risikostyring

Vi anvender en proaktiv strategi innen risikostyring hvor vi kontinuerlig identifiserer, analyserer og håndterer potensielle sikkerhetstrusler. Dette inkluderer regelmessige risikovurderinger og implementering av strategiske tiltak for å redusere identifiserte risikoer.

atom-alt (5)

Opplæring og bevisstgjøring av ansatte

Fordi vi forstår at menneskelige faktorer spiller en viktig rolle i datasikkerhet, organiserer vi omfattende og pågående opplæringsprogrammer for våre ansatte . Disse programmene er utviklet for å fremme en kultur av sikkerhetsbevissthet og sikre at alle teammedlemmer har kunnskap og ferdigheter til å opprettholde sikkerhetsstandardene våre.

atom-alt (1)

Tilgangskontroller

Tilgang til sensitive data er strengt regulert og kontinuerlig overvåket. Vi bruker en trinnvis tilgangsmodell, der folk kun har tilgang til de dataene som er nødvendige for deres stilling. Dette forbedres ved bruk av multifaktorautentisering og vanlige tilgangskontroller.

atom-alt (3)

Hendelsesrespons og gjenoppretting

I tilfelle en usannsynlig sikkerhetshendelse har vi en passende responsplan klar. Denne planen lar oss reagere raskt og effektivt og redusere eventuelle påvirkninger, minimere potensiell skade på kundene våre og lar oss raskt gå tilbake til normal forretningsdrift.

atom-alt

Kontinuerlig overvåking og revisjon

Våre sikkerhetssystemer og prosesser overvåkes kontinuerlig og gjennomgår jevnlige interne og eksterne revisjoner . Dette hjelper oss med å overholde ISO 27001:2022-standarder og raskt identifisere og utbedre potensielle sårbarheter.

hFPpCT0sC 1024x576 1

Datasikkerhet og samsvar

Hos BrightAnalytics sikrer vi høyest mulig sikkerhet og samsvar med dataene dine ved å være vert for dem på en sikker måte i et toppmoderne datasenter (også ISO 27001-sertifisert) i Belgia. Dette strategiske valget gir ikke bare robust beskyttelse og optimal tilkobling, men er også i tråd med EUs strenge databeskyttelsesforskrifter, inkludert GDPR. Vår forpliktelse til disse standardene gjenspeiler vårt løfte om tillit og åpenhet, og gir deg trygghet og pålitelighet i håndteringen av din sensitive informasjon.

Dataansvar

Din tillit til oss tar vi på alvor. ISO 27001-sertifiseringen er et bevis på vårt vedvarende fokus på datasikkerhet. Men det handler ikke bare om etterlevelse; det handler om å bygge en kultur for sikkerhet på alle nivåer i organisasjonen vår.

Kontinuerlig forbedring

Vi tror på kontinuerlig forbedring. Reisen vår slutter ikke med å oppnå ISO 27001-sertifisering. Vi er forpliktet til å jevnlig gjennomgå og oppdatere sikkerhetspraksisen vår for å sikre at vi alltid er i forkant av utviklingen innen datasikkerhet.

Noen spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss!

Våre utviklere og forretningsanalytikere har ryggen din.