Sikkerhet og teknologi.
Lyse prioriteringer

Hos BrightAnalytics gjør vi det som trengs for å redusere risiko. Med mennesker, med teknologi og med prosesser.

atom-alt

Privat sky

BrightAnalytics setter opp sitt eget miljø for hver klient. På denne måten faller dine konfidensielle data aldri i uønskede hender.

atom-alt (2)

Fysisk sikkerhet

BrightAnalytics bruker et eksternt biometrisk låst datasenter i Belgia (Unix Solutions). Dine data er derfor svært sikret og beskyttet i henhold til belgisk lov.

atom-alt (5)

Helsesjekk

For å sikre at rapporteringen stemmer overens med kildedataene, har vi implementert innebygde helsesjekker som oppdager uregelmessigheter mellom plattformen og kildedataene.

atom-alt (1)

Sikret nettverk

BrightAnalytics’ nettverk bruker en lagdelt arkitektur, som gir separasjonsbeskyttelse.

atom-alt (3)

Søknadstiltak

Vi sørger for nødvendige tiltak som holder applikasjonen sterk og sikker, for eksempel kontinuerlige programvareoppdateringer, kodegjennomganger og penetrasjonstesting og etisk hacking.

atom-alt

Overvåkning

Hos BrightAnalytics overvåker vi applikasjonen kontinuerlig. Et revisjonsspor for hver pålogging og endring opprettholdes, og overvåker applikasjonstilgang.

«Dataene visualiseres i oversiktlige kontantstrømrapporter, og gir både ledelse og aksjonærer en kontinuerlig innsikt i selskapets økonomiske resultater.»
– Philippe Van Den Bossche, CFO Services Manager (VGD)
House of Talents logo
Lets make your data talk BrightAnalytics

Noen spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss!

Våre utviklere og forretningsanalytikere står bak deg.